COACHING

In 1-op-1 coachingstrajecten helpt Frank Moerman Advies professionals op het terrein van bouwen en wonen een stap verder in het bereiken van de optimale werksituatie. Frank Moerman Advies heeft ervaring in het coachen van professionals. Belangen van opdrachtgevers en opdrachtnemers worden herkend en de wisselwerking wordt productief gemaakt. Frank Moerman Advies kan zich inleven in de posities van leidinggevenden en werknemers en heeft ervaring met politieke en ambtelijke verhoudingen.

Heeft uw team nieuwe spirit nodig of bent u op zoek naar een gezamenlijk doel? Heeft uw team na een inkrimping of reorganisatie behoefte aan nieuw elan? Frank Moerman Advies legt de verbinding met de afzonderlijke teamleden en zorgt in bijeenkomsten voor een gezamenlijke focus.

frank_moerman_slogan_transparant