ADVIES voor BOUW en RUIMTE

Frank Moerman Advies ondersteunt eigenaren van woningen en bedrijfsmatig vastgoed bij het maken van plannen voor verbetering en onderhoud, of nieuwbouw. Het ruimtelijke effect, zowel binnen als buiten, maakt daar onderdeel van uit. Adviezen worden geleverd in woord, berekeningen en beeld. Frank Moerman Advies ontwikkelt projecten, in nieuwbouw en renovatie, en voert desgewenst het projectmanagement. Frank Moerman Advies ziet kans om met beperkte investeringen goede resultaten te behalen. Tekenen en rekenen gaan hand in hand.

Frank Moerman Advies wordt gedreven door de passie om de stad zodanig te ‘kneden’, dat de mensen zich er goed thuis gaan voelen. Door kleine en grotere maatregelen wordt ervoor gezorgd dat bewoners weer trots worden op hun woning en omgeving. Om maximaal in te spelen op de wensen van de betrokkenen zorgt Frank Moerman Advies altijd voor de verbinding met de mensen om wie het gaat, evengoed met professionals als met de feitelijke eindgebruikers; Frank Moerman Advies stelt de mensen centraal!

Bouwen betekent ruimte maken voor de gebruiker, tegelijkertijd interieur als exterieur. Door middel van de vormgeving en materialisatie stimuleert Frank Moerman Advies dat bebouwing en omgeving uitnodigen tot het beoogde gebruik. De KASBA vormt daarbij een inspirerend voorbeeld; geen hoogdravende schreeuwende architectuur, maar functioneel en prachtig in zijn eenvoud en vanzelfsprekendheid, met plekken om te wonen, om je te verplaatsen en om te ontmoeten.

kasba

 

frank_moerman_slogan_transparant