Portfolio

Poptahof, Delft

Poptahof poptahof2
Herstructurering van een na-oorlogse wijk; een samenwerking tussen de Gemeente Delft en Woonbron. Maximaal is ingespeeld op de ideeën en wensen die bewoners hadden ten aanzien van de noodzakelijk verbetering van hun wijk. Gekozen is voor een integrale aanpak door een combinatie van verbetering van de woonomgeving, vernieuwing van delen van de woningvoorraad en sociaal-economische maatregelen. Het project was in 2011 genomineerd voor de Gouden Piramide. In Avro’s Kunstuur is toen een <item> aan de Poptahof gewijd (Poptahof na ca. 9 minuten in de uitzending). (in dienst van Woonbron Ontwikkelbedrijf)

Sportsingel, Rotterdam

sportingel 1 sportsingel 2p
Projectontwikkeling van zeer klantgerichte koop- en huurwoningen. In een sterk teruglopende koopmarkt is het gelukt om gewilde woningen te ontwikkelen, door een ideale combinatie van comfort, prettige uitstraling, gebruiksvriendelijke woonomgeving en een scherpe prijsstelling. In samenwerking van architectenbureau BTR en aannemingsbedrijf van Houwelingen. (in dienst van Woonbron Ontwikkelbedrijf)

Zwanen, Rotterdam
Projectontwikkeling van twee-onder-één-kap woningen in een herstructureringswijk in IJsselmonde. Met het aanbod van twee-kappers is een onderscheidend product toegevoegd aan de eenzijdige woningvoorraad in dit deel van de stad. (in dienst van Woonbron Ontwikkelbedrijf)

Podium, Den Haag

 podium 1 podium 2p
Projectontwikkeling in het kader van de herstructurering van Den Haag Zuid West. Met het culturele programma ‘Waarde van de Gaarde’ hebben we de verbinding met de bewoners uit de gesloopte woningen en de woningen rond de bouwlocatie gemaakt. In het project hebben we door zorgvuldig ontwerp en geïntegreerde kunsttoepassingen een extreem hoge dichtheid kunnen combineren met een hoge gebruikswaarde. In samenwerking met architectenbureau Search. (in dienst van Kristal projectontwikkeling)

Drentse Hoek, Den Haag
Projectontwikkeling in het kader van de herstructurering van Den Haag Zuid West. De wijk Morgenstond vroeg om een baken op de hoek van de wijk, uitgevoerd in zorgvuldig gedetailleerde en gematerialiseerde monochrome architectuur. In samenwerking met architectenbureau Pierre Gautier (in dienst van Kristal projectontwikkeling)

Geuzeveld, Amsterdam

geuzeveld 1 geuzeveld 2
Projectcoördinatie van de herstructureringswijk Geuzeveld in Amsterdam-West. Afstemming met bewonersvertegenwoordiging, deelnamen aan stuurgroep, coördinatie tussen alle projecten die Kristal in opdracht van woningbouwvereniging Het Oosten onder zijn hoede had. Afstemming met de afdelingen verhuur en technisch beheer van de corporatie. (in dienst van Kristal projectontwikkeling)

Joannus de Deo, dienstencentrum, Amsterdam
Projectontwikkeling van een recreatiezaal voor de klanten van Antaris, een zorgpartij. In samenwerking met architectenbureau Beckering-van Loenen & Roth. (in dienst van Woningbouwvereniging Het Oosten)

Joannus de Deo, entree ouderenwoningen, Amsterdam

joannus de deo ouderen 1 joannus de deo ouderen 3
Projectmanagement en afstemming met bewoners over het plaatsen van een lift en het verbeteren van de entree van een woningcomplex. In samenwerking met architectenbureau Beckering-van Loenen & Roth. (in dienst van Woningbouwvereniging Het Oosten)

Postjeskade, Amsterdam

postjeskade 1 postjeskade 2
Projectmanagement en afstemming met bewoners over de renovatie van een vooroorlogs woningcomplex. (in dienst van Woningbouwvereniging Het Oosten)

Pniëlkerk, Amsterdam

pniel
Afspraken met betrokkenen over gezamenlijk hergebruik van de Pniëlkerk door huisartsenpraktijken en een cultureel centrum. (in dienst van Woningbouwvereniging Het Oosten)

Projectcoördinatie Platen&Dalen, Rozenburg
Afstemming tussen gemeente, woningcorporatie en bewonersvereniging ten aanzien van de herstructurering van de na-oorlogse wijken ‘Platen’ en ‘Dalen’. (in dienst van adviesbureau Consult, gemeente Rotterdam)

Advisering Bloemenbuurt Dordrecht
Bouwkundige advisering ten behoeve van renovatie vooroorlogse woningbouw van woningbouwvereniging Woondrecht. (in dienst van adviesbureau Consult, gemeente Rotterdam)

Advisering Nieuwe Westen Rotterdam
Bouwkundige advisering ten behoeve van renovatie vooroorlogse woningbouw van woningbouwvereniging De Nieuwe Unie. (in dienst van adviesbureau Consult, gemeente Rotterdam)

Oleanderbuurt, Rotterdam

oleanderbuurt
Stadsvernieuwing in de Rotterdamse wijk Bloemhof. In samenwerking tussen gemeente, woningeigenaren en bewoners is een verpauperde wijk omgevormd tot een gedifferentieerde moderne stedelijke wijk, met zowel aandacht voor de kwaliteit van de openbare ruimte als voor de nieuwe of gerenoveerde woningen. (in dienst van gemeente Rotterdam, dS+V)

Kossel, Rotterdam

kossel 1 kossel 2
Planvorming renovatie gemeentelijk monument Kossel, een Rotterdams betondorp. In nauwe samenspraak met de bewoners, en in samenwerking met architectengroep Delfshaven. (in dienst van gemeente Rotterdam, dS+V)

Kiefhoek, Rotterdam

kiefhoek
Voorbereiding van de reconstructie van een proefblok van het rijksmonument Kiefhoek. In samenwerking met architectenbureau Wytze Patijn is het ontwerp voor een nieuwe woningdifferentiatie gemaakt en is goedkeuring van de rijksdienst voor monumentenzorg gekregen. (in dienst van gemeente Rotterdam, dS+V)

Verbouwing kantoor woningbouwvereniging Reimerswaal
Ontwerp en bouwvoorbereiding voor verbouwing ruimte publieksfunctie. (in dienst van architectenbureau GKS)

VVV-kantoor Cadzand-Bad
Ontwerp en bouwvoorbereiding voor een kiosk voor ontvangst toeristen en kleine vergaderruimte voor het vvv-bestuur. (in dienst van architectenbureau GKS)

frank_moerman_slogan_transparant