Actueel

 

 

Gebiedsontwikkeling, Weesp
In het hart van de jaren’60 wijk Hogeweij in Weesp wordt gewerkt aan diverse nieuwbouw- en renovatie-projecten. Met een samenhangend programma wordt ingespeeld op de actuele woningbehoefte en worden verouderde woningcomplexen vernieuwd. Het eerste project, Nieuwe Oogst, bestaat uit 17 koopwoningen. De woningen worden in de zomer van 2017 opgeleverd. (Opdrachtgever: Woningstichting Ymere; Architect: Office Winhov; Aannemer: Thunnissen).

20170511_161156 IMG-20170717-WA0003 IMG-20170717-WA0000

Gastenverblijf bij woning, Doorn
Voor een particuliere opdrachtgever is een ruimtelijke verkenning uitgevoerd om een gastenverblijf aan de bestaande woning toe te voegen. In samenspraak met de opdrachtgever zijn de voor- en nadelen op een rij gezet van een inpandige verbouwing en een externe uitbreiding van de bestaande woning. Vervolgens zijn verschillende indelingen van de interne verbouwing vergeleken, om daarna gericht de gewenste verbouwing voor te bereiden.

inbouw versus nieuwbouw (2) tuinzicht met vliering fm

Inventarisatie brugwachtershuisjes, Flevoland
13 brug- en sluiswachtershuisjes in de Noordoostpolder en in de Flevopolder staan leeg doordat de bediening van bruggen en sluizen sinds kort centraal vanuit Lelystad gebeurt. Frank Moerman en Lotti Hesper hebben een inventarisatie gemaakt van deze karakteristieke gebouwtjes om de mogelijkheden van herbestemming te verkennen. In een plan van aanpak worden de stappen beschreven om samen met lokale stakeholders tot nieuwe bestemmingen te komen. Deze opdracht van de provincie Flevoland is uitgevoerd in samenwerking met de Stichting Brugwachtershuisjes.

ketelsluis brugwachter kl  ketelsluis kl

urkersluis oud en loods kl marknessersluis kl1

Workshop klimaatbestendige projectontwikkeling, Boxmeer
Gemeente Boxmeer ontwikkelt een plan voor nieuwbouwwoningen aan de Steenstraat. Hevige regenval veroorzaakt in Boxmeer in het algemeen en op de locatie in het bijzonder wateroverlast. In een inspirerende workshop is met betrokkenen verkend hoe het plan optimaal bij kan dragen aan het beperken van die wateroverlast. Geïnventariseerd is met welke belanghebbenden verbinding kan worden gezocht om het succes van het plan te vergroten.

Haalbaarheidsonderzoek Valckensteijn, Rotterdam
Op de locatie van het voormalige verzorgingshuis Valckensteijn in Pendrecht (Rotterdan-Zuid) zijn nieuwe woningen gepland. In samenwerking met The Placemaker is een aanpak ontwikkeld om die nieuwe woningen te ontwikkelen  waarbij maximaal ingespeeld wordt op de kwaliteit van het naastliggende Arboretum.

Businessplan nieuwbouw, Vlaardingen
Woningstichting Samenwerking in Vlaardingen bereidt een nieuwbouwplan voor, bestaande uit ruim 100 woningen in het centrum van Vlaardingen. Frank Moerman Advies begeleidt WSV bij het opstellen van een businessplan.

cronjéstraat bestaand 2 cronjéstraat bestaand

Brugwachtershuisjes, Zuid-Holland
Samen met de Stichting Brugwachtershuisjes onderzoekt Frank Moerman Advies de mogelijkheden van het hergebruik van een aantal in onbruik geraakte brugwachtershuisjes in Zuid-Holland. Het verbinden van partijen en het geven van bouwkundig advies vormen de kern van onze werkzaamheden in dit project. Brugwachtershuisjes zijn vaak zorgvuldig ontworpen huisjes op prominente plekken in de stad en in het landschap. Doordat de bediening van de bruggen tegenwoordig vaak automatisch en op afstand gebeurt, hebben de huisjes hun oorspronkelijke functie verloren. De eigenaar van de huisjes (provinciale of gemeentelijke overheid) hebben baat bij nieuw gebruik. Voor de omgeving van de huisjes is het goed dat deze weer een functie krijgen.

spanjaardsbrug 6m wilhelminabrug 4m zijlbrug 2m

frank_moerman_slogan_transparant